2023 Toespraak voorzitter nieuw jaar

Nieuwjaarsspeech 2023.

Het is fijn om na twee jaar afwezigheid weer in het Paviljoen de Nieuwjaarsreceptie te houden.

Wat gebeurde er zoal in en om het paviljoen in 2022:

Er wordt een zogenaamde leeshoek ingericht met tijdschriften en weekbladen, op een heuse boekenstandaard. Op deze manier kunnen de bewoners wel heel goed op de hoogte worden gehouden van alles wat buiten de Masemude gebeurt.

Wat gebeurde er dan buiten de Masemude?

Het jaar begint nog met een korte lockdown vanwege Corona en al snel wordt deze opgeheven en lijkt het erop dat we een weg kunnen inslaan die het oude vertrouwde leven weer kan laten beginnen.

Het op 6 januari aangetreden kabinet, na de langste formatieperiode ooit in Nederland maakt hier goede sier mee.

Helaas loopt het toch anders, In het oosten van Europa meent Poetin dat de tijden van de oude Sovjet Unie weer moeten terugkeren en met een legermacht wordt Oekraïne aangevallen. En dit duurt nog steeds voort en het einde is vooralsnog niet in zicht.

Ondertussen is er in Nederland een groot stikstofdebat, waarbij de boeren als grootste veroorzakers worden aangemerkt. Dat de boeren hier problemen mee hebben is duidelijk door allerlei grote protestacties en de omgekeerde vlaggen zijn nog steeds zichtbaar in het dagelijkse straatbeeld.

Van dat alles hebben we met zijn allen wel last. Het leven wordt duurder door een sterke inflatie en de energieprijzen stijgen naar astronomische hoogten.

Door deze hoge energieprijzen worden juist in het Westland met zijn energiebehoefte voor de tuinbouw grote risico’s gelopen. Deze winter zijn bij de nodige bedrijven geen nieuwe planten gepoot, vanwege de onmogelijkheid om de hoge bedragen die het verwarmen met zich mee brengt, terug te kunnen verdienen.

Aan het einde van het jaar 2022 werd ook nog afscheid genomen van 2 iconische personen. Allereerst Pele, wellicht de grootste voetballer ooit en Paus Benedictus, die op oudejaarsdag overleed. Dat ook nog naast het eerdere overlijden van Queen Elisabeth van Engeland.

Ook de Masemude werd geraakt door de overlijdens. De aanstichter van de opzet van het huidige Masemude, Jo Spithoven, overleed op 16 december in zijn woonplaats van de laatste paar jaren, Gouderak. Hij was een markant persoon en, zoals het eerbetoon aan zijn persoon aantoont hier nog steeds op de gevel staat, niet vergeten.

In het paviljoen werd voor de start van de oorlog al ingespeeld op duurdere energie en alle verlichting werd vervangen door Led-verlichting.

De vloerbedekking begon langzaam maar zeker ook wel slijtage- en vlekkenschade te tonen. Doordat het ook al zolang op de grond lag, was het aan te bevelen naar vervanging om te zien. In de vakantieperiode is deze in een week periode volledig vervangen, waarbij ook de houten vloer is geschuurd en weer van een new-look voorzien.

Zo hebben we niet alleen een nieuwe gastvrouw die haar eerste volledige jaar heeft gedraaid, maar ook een verfrissende vernieuwing in het Paviljoen.

Ondertussen worden de activiteiten in het Paviljoen goed bezocht:

Er wordt weer geschilderd, er doen 13 bewoners mee. Dat levert mooie prestaties op. De artisticiteit van de verschillende deelnemers komt bovendrijven en wordt door Kitty aangemoedigd.
De dame die gymles gaf, is gestopt. Zij is vervangen door 2 dames, die om en om les
geven. In de persoon van Hennie de Niet zien we dan weer een oud vertrouwd persoon terugkeren.

Koffie drinken, Bingo, jeu de Boules, koersbal en kaarten, alles wordt weer gedaan in en rond het Paviljoen.

Woensdag 27 april, Koningsdag, is feestelijk gevierd met oranje tompoezen en de daarbij traditioneel behorende oranjebitter.       

Bij die gelegenheid heeft mevrouw Riet Paalvast een lintje gekregen, dit is in het paviljoen gevierd. Zij is hierbij lid in de orde van Oranje Nassau geworden.

Het uitje wat gepland staat op 11 mei gaat wegens te weinig deelname niet door, er worden op deze ochtend pannenkoeken gebakken. Ja, als er als alternatief voor een uitje pannenkoeken op het programma staan, weet ik het wel. Ik dacht eigenlijk dat het alleen bij de kleinkinderen zo werkt, maar zo is het blijkbaar niet.  

Er is besloten om op de laatste vrijdagmiddag van iedere maand een vrijdagmiddagborrel van 15.00 uur tot 17.00 uur te organiseren. Dat hebben we geweten, toch Mary. Ze heeft het er maar druk mee Eerst enthousiast ontvangen, maar inmiddels is er een heus octoberfest, met of zonder lederhose en literglazen bier gehouden, in ieder geval wel met bratwurst und Sauerkraut en live muziek. Ik heb me zelfs laten vertellen dat er werd gedanst.  De laatste vrijdag van het jaar zijn er oliebollen gebakken en vooral…..gegeten.

De gym zou in augustus geen doorgang vinden maar Mevrouw Michael is zo vriendelijk geweest om een lichte vorm van Tai Chi lessen te geven. Dit toont toch wel dat er een grote zelfredzaamheid onder de bewoners is, hetgeen wel een pluim verdient.

In de laatste maand van het jaar zijn de stoelen vernieuwd en we hier weer jaren mee vooruit kunnen.

Van alle concerten die zijn gehouden wil ik er 2 uitpikken. Het zomerconcert met de verschillende snaar, c.q. vioolinstrumenten en het decemberconcert van Komfort en Joy waarbij op basis van Westlandse thema’s de kersttijd werd ingeluid. Eigenlijk zijn alle concerten omgeven met veel enthousiasme en zijn ze zeer gewild en deze twee sprongen eruit omdat ze toch wel extra enthousiast zijn onthaald. Hier is een pluim naar de ‘Vrienden van de Masemude’ wel op zijn plaats.

Wat gaat 2023 allemaal weer brengen. Wij hopen heel veel goeds, maar als ik het wist dan zou ik waarzegger worden. In ieder geval weet ik dat door toedoen van het bestuur van de VVE de Masemude als een van de eerste appartementengebouwen in Nederland waarin zowel koop- als huurappartementen zijn, zal worden voorzien van zonnepanelen tbv alle individuele appartementen. Daarbij hopen wij op mooie opbrengsten voor allen.

Ik wil besluiten met jullie allemaal een fantastisch 2023 toe te wensen, gezondheid, plezier, aandacht voor elkaar waarbij wij hopen dat het een vrediger jaar zal worden dan vorig jaar.

Laten wij een toast uitbrengen.