Mededelingen van de Bewonerscommissie

Beste bewoners van De Masemude,

De Masemude heeft ook een bewonerscommissie. Deze commissie bestaat uit twee heren en twee dames. Naast deze vier personen zijn ook nog  aanwezig een bestuurslid van de Stichting de Masemude en onze gastvrouw Mary.

Wij vergaderen ongeveer drie maal per jaar en bespreken we dingen die voor u als bewoners van belang kunnen zijn. Om een paar voorbeelden te noemen, veilig wonen, hoe om te gaan met vandalisme, en wat te doen om dingen te verbeteren enz.
Verder houden wij ons bezig met het bedenken van nieuwe activiteiten, zoals koersbal, een dag uit en wat dacht u van Jeu du Boules, High Tea etc. Mocht u als bewoner een idee hebben, dan is dit natuurlijk altijd welkom en kunnen wij dit verder uitwerken.

Wij hopen dat u zo’n beetje een indruk heeft gekregen, van wat eigenlijk een bewonerscommissie voor u betekent.

Met vriendelijke groet,
de Bewonerscommissie.