Doelstelling

Stichting de Masemude is opgericht in 1968 en heeft als doelstelling het verzorgen van huisvesting voor mensen in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar. De Masemude selecteert haar toekomstige bewoners aan de hand van een lijst gegadigden voor een woning. In overleg met Arcade (de verhuurder van de woningen), worden de woningen, na het beschikbaar komen, toegewezen. Het beschikbaar stellen van woonruimten is onze basis. Maar we gaan verder. Onze gastvrouw, Mary Gram-Hegge zorgt, met haar team van vrijwilligsters, voor een afgewogen programma van activiteiten. Hiermee willen we inhoud geven aan ons motto “alle ruimte om je thuis te voelen” . We beschikken over een fraai vormgegeven centraal gelegen recreatieruimte “ het Paviljoen ”.

Organisatiestructuur

Stichting de Masemude is een kleine, platte organisatie. Het bestuur kent zeven leden, die ieder een eigen aandachtsgebied beheren. Het bestuur zet de lijnen uit en bepaalt het beleid. De dagelijkse gang van zaken in de Masemude wordt door Mary Gram-Hegge, onze gastvrouw, verzorgd.

Brochure

Wanneer u informatie over ons eens rustig door wilt lezen kunt u altijd onze brochure, waarin we alles nog eens goed voor u op een rijtje hebben gezet, ophalen in de recreatieruimte “het Paviljoen”. Kijk bij contact voor de openingstijden. U kunt deze brochure ook downloaden door op de afbeelding hiernaast te klikken.