Over de Masemude

Het bestuur van de Stichting De Masemude heeft als doel te zorgen voor het reilen en zeilen in het Paviljoen, de recreatieruimte van de Masemude. De Stichting is eigenaar van het interieur. Het bestuur zorgt voor het onderhoud hiervan en heeft de gastvrouw in dienst.

Het bestuur bestaat uit 7 personen en vergadert zes maal per jaar. Een afgevaardigde van het bestuur heeft zitting in de bewonerscommissie, deze bestaat uit afgevaardigden van de 54 huur- en koopwoningen.

Een ander bestuurslid neemt deel aan de vergaderingen van de VvE van de 18 koopwoningen.

Daarnaast zijn bestuursleden meestal aanwezig bij evenementen en ook geregeld bij het wekelijkse programma.  

Zodoende is het bestuur zichtbaar en aanspreekbaar voor de bewoners.

Voorzitter: Paul Zuijderwijk

Secretaris: Elly Janmaat

Penningmeester: Rien van Leeuwen

Bewonerszaken: Ineke Zwinkels

Technische zaken: Alex van der Zalm (tevens vice voorzitter), Nico Kouwenhoven en Hans de Goeij

Email adressen:

bestuur : bestuurdemasemude@gmail.com